Kazan yapımında kullanılan malzemenin cinsine göre buhar kazanları çeşitleri;

 • Çelik kazanlar
 • Dökme dilimli kazanlar

Kazanın yapısal tasarımı açısından;

 • Alev borulu kazanlar
 • Duman borulu kazanlar
 • Alev duman borulu kazanlar
 • Su borulu kazanlar

Yanma odasının basıncına göre;

 • Karşı basınçlı kazanlar
 • Karşı basınçsız kazanlar

Kullanılan yakıtın cinsine göre buhar kazanları çeşitleri;

 • Gaz yakıtlı kazanlar (Doğal gaz)
 • Sıvı yakıtlı kazanlar (Motorin, fuel –oil )
 • Katı yakıtlı kazanlar ( Taş kömürü, odun vb.)

buhar kazanları çeşitleri