Temiz Buhar Sistemleri

İlaç endüstrisinde ve hastanelerde hijyen çok önemlidir. Ayrıca gıda maddelerinin pişirilmesinde, gıda ve içecek kaplarının sterilizasyonunda da hijyene dikkat etmek gerekir. Hijyenin sağlanması için temiz buhar kullanılır. Buharın yüksek sıcaklık ve penetrasyon özelliği kendisini sterilizasyon için en uygun yöntem haline getirir. Temiz buhar kuru olmalıdır. Kuruluk oranı minimum %95 ve yukarı orandadır. Buhar sistemleri içerisinde hava vb. yoğuşmayan gaz olmamalıdır.

Temiz buhar; üretim şekline göre üç ayrı türe ayrılır;

1. Filtre Edilmiş Buhar: Mikronla tanımlanan çok ince bir filtre kullanılarak işletme buharından üretilir. Genel olarak 2 mikron boyutundan daha büyük parçacıklarını filtrelemesi ile elde edilir.

2. Temiz Buhar: Deiyonize edilmiş besi suyundan, buhar jeneratörü kullanılarak üretilir. Sistem, işletme buharından ısısını alır. Temiz buharın besi suyu içerisinde limitli kimyasal kullanılabilir.

3. Saf Buhar: Damıtılmış veya deiyonize edilmiş, enjeksiyona uygun su kullanılarak üretilmiş buhar, saf buhar olarak tanımlanır. Saf buhar içerisinde kimyasala müsaade edilmez.

Temiz Buhar Tesisatları

Buhar dağıtımı, kondensin sistemden en etkili şekilde boşaltılacağı dikkate alınarak yapılmalıdır. Temiz buhar hatlarında kondens tahliyesi çok daha önemlidir. Çünkü tesisatta kondens (su) birikmesi kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle buhar sistemleri tasarımında belli hususlara dikkat edilmelidir. Bunlar;

  • Boru çapı tayininde basınç, hız ve buhar miktarı dikkate alınarak boru seçilmelidir.
  • Boru çapı tayininde hız olarak 25 m/s tercih edilmelidir.
  • Buhar dağıtımı her zaman üstten yapılmalıdır. Alttan dağıtım durumunda borunun alt kısmında birikmiş olan kondens de taşınabilir.
  • Borulara 1/70 – 1/100 oranında eğim verilmelidir.
  • Temiz buhar tesisatı, işletme buharının tesisatına bağlanmamalıdır.

Bize Ulaşın

Daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer işlerimiz hakkında bilgi almak için Kare Proses web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.