Kazan Blöf Sistemleri

Bir kazanda iki tür kazan blöf işlemi yapılır. Bunlardan birisi yüzey blöf, diğeri dip blöf sistemleri olarak adlandırılır.

yüzey blöf sistemi, kazan blöf sistemleri

1. Yüzey Blöf Sistemleri

Doğal su, mineraller süspansiyon halinde katı maddeler ve erimiş gazlar içerir. Doğadaki sular kazana verilmeden kimyasal işlemlerden geçirilmekle beraber içerdikleri maddelerin tamamı giderilmez. Kazandaki su buharlaşınca kazan suyunda bulunan erimiş haldeki maddeleri buhar ve su sürüklenmesi ile tesisata taşınarak sistemde arızaların oluşmasına ve ısı transfer yüzeylerinde katı maddelerin birikerek ısı veriminin düşmesine sebep olur.

Kazan suyunda bulunmasına izin verilen TDS seviyesi ortalama 3000-4000 ppm dir. Bu değerlerin üzerine çıkıldığında kazan suyu blöf edilir. Böylece yerine gelen düşük TDS değerli besi suyu, TDS seviyesini düşürür.

Kazan yüzey blöfü manuel yapılabileceği gibi otomatik sistemler ile de yapılabilir. Manuel sistemlerde gerekli blöf miktarını ayarlayabilmek zordur. Otomatik yüzey blöf sistemleri ile gereği kadar blöf yapılır. Gereği kadar blöfün anlamı; enerji tasarrufu, kimyasal tasarrufu ve su tasarrufudur.

Otomatik Blöf Sisteminin Yararları;

  • Kazan suyunun TDS iletkenlik değerini kabul edilen azami değerde tutarak, min. blöfte ısı kaybını en aza düşürmek,
  • Kondenstopların tıkanmasına, kilitlenmesine ve buharın kirlenmesine neden olan yüksek TDS iletkenlik değerlerinin oluşumunu önlemek,
  • Besi suyunun etkili şartlandırılması ile kışır oluşmadan temiz bir kazan sağlamak.

2. Dip Blöf Sistemleri

Kazan suyunun içerdiği süspansiyon halindeki maddeler kazan dibine çöker. Manuel veya aktüatörlü bir vana ile sekiz saatte bir veya günde en az bir kez kazan blöf yapılır. Bu işlem sonucunda kazan dip kısmında biriken çamur ve tortu dışarı alınmış olur.

Kazan dibinde biriken çamur ve tortu, manuel bir blöf vanası ile yapılabileceği gibi otomatik olarak da yapılır. Kazanlarda otomatik dip blöf sistemleriyle blöf, zamanında ve gereği kadar yapılır. Otomatik blöf ile blöf yapmanın unutulması veya fazla yapılması önlenmiş olur.

Bize Ulaşın

Daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer işlerimiz hakkında bilgi almak için Kare Proses web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.