Kazan Su Seviyesinin Kontrolü

Buhar kazanında buhar üretimi ile birlikte su seviyesi de düşer. Eksilen su, buhar armatürleri kazan besi suyu pompası ile tamamlanır. Kazandan çıkan buhar miktarına bağlı olarak, buhar basıncındaki değişimler ve kazana giren su sıcaklığının kazan sıcaklığından düşük olması sebebi ile su seviyesinde sürekli bir dalgalanma olur.

buhar armatürleri

Su seviyesindeki dalgalanmanın yarattığı sorunu önlemek için üç ayrı seviye kontrolüne gerek vardır. Bunlar;

 • Yüksek seviye alarmı
 • Düşük seviye alarmı
 • İkinci düşük seviye alarmı

Kazan su seviyesinin düşme nedenleri;

 • Besi suyu pompa arızası
 • Kontrol vana arızası
 • Degazör ve besi suyu eksikliği
 • Kazan su seviye kontrol arızası
 • Kazan su seviye kontrollerin manuel konumda kalması
 • Kontrol vanası aktüatörüne hava gelmemesi
 • Emniyet vanasının buhar kaçırması
 • Ani yük değişiklikleri

Kazan besi suyu kontrol sistemleri;

 • 1. On-Off Besi Suyu Kontrol Sistemleri: Bu sistemlerde su seviyesi, belirtilen alt seviyesine geldiğinde durdurulur. Uygulanması basit ve kolaydır.
 • 2. Oransal Besi Suyu Kontrol Sistemleri: Bu sistem, kazanda eksilen suyun yerine oransal bir kontrol vanası ve pompa sistemi ile besi suyu verilmesi esasına dayanır. Bu sistemin On-Off sistemine göre yatırım gideri daha fazla olmasına karşın, üretilen buharın debi ve basıncı sabit, nem oranı da düşüktür. Pompa ve brülör ömrü daha fazladır.

Buhar Armatürleri Emniyet Vanası

Herhangi bir sebeple kazan içinde basınç, ayarlanan açma basıncına geldiğinde kendiliğinden açılarak, kazan basıncını istenen düzeye düşüren armatürlerdir. Bir kazan üzerinde en az iki adet emniyet vanası kullanılır. Çalışma prensibine göre; tam kalkışlı emniyet vanası ve oransal kalkışlı emniyet vanası olarak iki tür üretilmektedir.

Emniyet vanasının kullanıldığı yerler:

 • Buhar kazanları ve basınçlı kaplar
 • Flaş buhar tankları
 • Basınç düşürücülerden sonra
 • Ceketli kazanlar
 • Aşırı basıncın sorun yaratabileceği proses sistemleri

Buhar Armatürleri Separatörler

Kazanı terk eden buhar içerisinde su zerrecikleri bulunur veya bazen kazandan su sürüklenmesi durumu ile karşılaşılabilir. Separatörler, buhar içerisindeki su zerreciklerini ayırarak proseslere daha kuru buhar gitmesini sağlar.

Buhar armatürleri separatör kullanılan yerler;

 • Buhar kazanları çıkışı
 • Basınç, sıcaklık veya debi kontrol vanaları girişi
 • Buhar sayaçları girişi

Buhar Vanası

Kazan çıkışında buhar vanası olarak globe vana kullanılır. Globe vanalar sızdırmazlık sistemleri ile yüksek sıcaklığa dayanıklı vanalardır. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre; baskılı, pistonlu veya metal körüklü tipte üretilmektedir.

Metal Körüklü Vanalar

Vana basınç sınıfı, çalışma şartlarına göre seçilir. Genellikle PN16, PN25 ve PN40 basınç sınıflarında üretilir. Buhar, kızgın su ve kızgın yağ gibi akışkanlar genel olarak kullanıldığı yerlerdir.

Buhar Sayaçları

Bir işletmenin doğru ve verimli çalışıp çalışmadığını izlemek için buhar sayaçlarına ihtiyaç vardır.

Buhar sayacının yararları;

 • İşletmenin ve çeşitli ünitelerin buhar tüketimini ölçerek buhar giderlerinin hesaplanması
 • İşletmede bulunan proseslere doğru miktar ve basınçta buharın verilip verilmediğinin kontrol edilmesi
 • Enerjinin geri kazanılması ile yapılan yatırımların denetlenebilmesi
 • Tesis ve proseslerin verimliliğinin izlenmesi

Basınç Farkı Prensibi İle Çalışan Buhar Sayaçları

Bu tür sayaçlarda debi, oluşan fark basıncının karesinin belli bir katsayı ile çarpılmasıyla ölçülür. Bu türün en bilinen sayacı orifis plakalı buhar sayacıdır.

Akışkan Hız Ölçüm Prensibi İle Çalışan Buhar Sayaçları

Bu tür sayaçlarda; akışkan debisi, akışkan hızının sayaç kesidi ile çarpımıyla ölçülür. Bu tür sayaçlar vortex sayaç şeklinde tanımlanmaktadır. Vortex sayaçlarda, akışı engelleyen bir eleman girdaplar (vortex) oluşturur.

Bize Ulaşın

Buhar armatürleri hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

Diğer işlerimiz hakkında bilgi almak için Kare Proses web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.