Buhar Kazanları

Endüstride kullanılan buhar, kazan denilen cihazlarda üretilir. Kazan bir yanma sonucunda suya ısı transferini sağlayan ve suyu buhar fazına dönüştüren basınçlı bir kaptır. Bu buhar kazanları suyu ve buharı depolamaktadır. Üretilen buhar kazandan çekilip kullanım yerlerine gönderildikçe eksilen miktar kadar su kazana beslenir.

buhar kazanları, buhar kazanı

Buhar kazanları işletme basıncına göre alçak basınç (1 bar) ve yüksek basınç (1 bardan fazla) olarak adlandırılır.

Kazanda yanma ve sıcak gazlar bir tarafta bulunur. Su ise diğer taraftadır. Kazanın metal kısmı buhar üretimine katkı sağlayan ısıtma yüzeyidir. Kazanın ısıtma yüzeyi m2 ile adlandırılır. Bir kazanın ısıtma yüzeyi ne kadar büyük ise verdiği buhar miktarı o kadar fazla olur.

Yapısına Göre Kazan Türleri

Yapısına göre bir çok kazan türü vadır. Ancak en uygun kazan türleri alev-duman borulu ve su borulu kazanlardır.

1. Alev – Duman Borulu Kazanlar

Yanma ocak denilen yanma hücresinde gerçekleşir. Yanma sonucu açığa çıkan gazlar kazan içindeki duman borularının içinden geçer. Alev – duman geçişi; iki, üç veya dört geçişli olabilir. Duman borularının dışında su bulunur. Isınan su buharlaşır ve buhar üretimi gerçekleşir.

Özellikleri;

 • Genellikle max 25 bar işletme basıncına kadar üretilir.
 • Konstrüksiyonları basittir. İşletmeleri kolaydır.
 • Buharın kuruluk derecesi yüksektir.
 • Kazanda su tarafından biriken kireç taşının temizlenmesi kolaydır.
 • Bakımı kolaydır.
 • Hacim olarak büyüktür.

2. Su Borulu Kazanlar

Su borulu kazanlarda ısıtma yüzeylerini teşkil eden boruların içinden su geçer. Boruların dışından ise alev-duman geçer. Bu kazanlar, yüksek basınç ve yüksek buhar kapasiteleri ihtiyaç olduğunda kullanılır.

Özellikleri;

 • Daha kısa sürede buhar üretilir.
 • Yüksek basınç ve yüksek kapasitelerde buhar üretilir.
 • Besi suyunun iyi şartlandırılması gerekir.
 • İşletimi dikkat ister.

Kazanı oluşturan sistemler;

 • Besi suyu sistemi
 • Buhar sistemi
 • Yakıt sistemi

3. Buhar Akümülatörü

Buhar akümülatörü, yedek buhar deposu diye de adlandırılır. Bir işletmede değişken buhar tüketimi olması durumunda, buhar tüketimi düştüğünde, kazanın ürettiği fazla buharı depolar. İşletmenin buhar ihtiyacı arttığında yani pik çekiş durumlarında, kazan ihtiyacı karşılayamadığında buhar akümülatörü devreye girerek deposunda bulunan yüksek sıcaklıktaki suyu da buharlaştırarak işletmeye gönderir. Böylece buhar kazanına yardımcı olur ve ek buhar kapasitesi yaratır.

Çalışma prensibi yüksek basınçtaki kızgın suyun basıncının düşürülmesi sonucunda oluşan faz değişimiyle buhar üretme sistemidir.


Diğer işlerimiz hakkında bilgi almak için kareproses.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşın.