Endüstride buhar tüketimleri her zaman sabit bir değerde değildir. Değişken buhar tüketiminin olması durumlarında akümülatör kullanılır. Buhar akümülatörü buhar tüketimleri düştüğünde kazanda üretilen fazla buharı depolamaktadır. İşletmenin daha fazla buhar ihtiyacı olduğunda depolanan buhar işletmeye gönderilmektedir. Buhar akümülatörleri, kazanların sabit yükte çalışmasına ve kurulu kazan kapasitesinin düşürülmesine katkı sağlamaktadırlar.

buhar akümülatörü