buhar kazanı

Buhar kazanı suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayarak çalışan bir sistemdir. Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğalgaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilir.

Buhar Kazanı Kullanılma Nedenleri

  • İdeal bir ısı taşıyıcı olması
  • Küçük çaplı borularla daha fazla ısı taşıyabilmesi
  • Temiz ve çevre dostu olması
  • Sıcaklık kontrolünü hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür.
  • Küçük çaplı borularla iletilmesi nedeniyle ısı kayıpları diğer sistemlere göre daha azdır.
  • Termodinamik özellikleri iyidir.

buhar kazanı